تماس با ما

مجموعه راه های ارتباط با امداد خودرو منجیل

آدرس :

در سراسر منجیل و جاده های اطراف

تماس :

09112463050

شنبه تا چهارشنبه :

امدادخودرو منجیل به صورت شبانه روزی می باشد

پنج شنبه :

خودروبر منجیل در همه ایام هفته آماده خدمت می باشد

جمعه :

پنچرگیری سیار در محل روزهای تعطیل هم فعالیت می کند

Loader